ABDURAHMANLI KÖYÜ
İlçemizin batısında Yozgat yolu üzerinde, ilçemize 25 km uzaklıktadır. Rakımı 1560 olan köyün nüfusu 473'tür. Okulu ve camisi vardır. Yolu asfalttır. Hasan, Abdurrahman, ve Cerciş adında üç kardeş tarafından 1924 yılında kurulmuştur. Bu üç kardeş Selaniğ'in Kayalar kazasının Şahanlar köyünden gelmişlerdir.

AĞAÇLI- PINARBAŞI KÖYLERİ
İlçemize 25 km uzaklıktadır. İbrahim ağa çiftliği köyünün mezrasıdır. 12 hane olup, nüfusu 78, rakımı 1500' dür. Geçimini çiftçilik ve hayvancılıkla sağlamaktadır.

AKBAŞ KÖYÜ
İlçemizin en yakın köylerinden biri olup 5' km uzaklıktadır. Okulu ve camisi vardır. 50 hane olan köyün nüfusu 373'tür.

AKÇAKIŞLA KÖYÜ
1630 yıllarında Hasbeğ isimli bir beyin arazisi iken ;bu beyin ölümünden sonra çocukları tarafından kurulmuştur. İlçemizin güney batısında yer almakta , ilçemize 25 km uzaklıktadır. 65 hane olan köyün nüfusu 323'tür. Yolu ; Sarıkaya bağlantısı asfalt ilçemiz bağlantısı stabilizedir. Bağlık bahçelik ve ormanlık olan köyümüzde sulama barajı ve deri sanayii vardır. En çok göç veren köyümüzdür. Okuma yazma oranı çok yüksektir. Topraklarında maden işletilmektedir. Sulu tarım yapılır. Halk tarım ve hayvancılıkla geçinmektedir.

AKÇAKOYUNLU KÖYÜ
İlçemize 35 km uzaklıkta ve ilçenin kuzeyinde yer almaktadır. 40 hane olan köyün nüfusu 192’dir. Okulu ve camisi vardır. Sulu tarım yapılır. Geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır.

ALİCİK KÖYÜ
İlçemize 30 km uzaklıkta , ilçenin kuzey doğusundadır. 180 haneli olan köyümüzün Nüfusu 913'tür.1850 yılında kurulmuştur. Camisi okulu ve sağlık ocağı vardır. Rakımı 1300 olan köyümüzün geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

ARDI ÇALAN KÖYÜ
Yaklaşık 400 yıl önce İran'dan gelen KULU DEDE isimli kişi tarafından kurulduğu söylenmektedir. İlçemizin doğusunda olup 36 km uzaklıktadır. Okulu bulunmaktadır. Rakımı 1350 m olan Köyün geçim kaynağı hayvancılıktır. Hane sayısı 45, nüfusu 197'dir.
 
ARPALIK KÖYÜ
İlçemizin tam batısında Yozgat yolu üzerindedir. Yozgat yoluna 1' km İlçeye 20 km uzaklıktadır.1300 rakımlı olan köyün, hane sayısı 50 , nüfusu 235'tir. Halkınnın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Okulu ve camii vardır.

ASLANLI KÖYÜ
İlçemizin doğusunda olup 20' km uzaklıktadır. Rakımı 1400 m dir. 95 hane olan köyün Nüfusu 420’dir. Okulu camisi bulunmaktadır. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

AŞAĞI ÇULHALI KÖYÜ
Göndelen çayı vadisinde bu köyümüz , ilçemizin doğusunda yer alan orman köyü dür. İlçemize 20 km uzaklıktadır. 53 hane olan köyün nüfusu 221 dir. Okulu, camii ve sağlık ocağı vardır. Halkının geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

BAHÇECİK KÖYÜ
İlçemizin kuzeyinde bir derenin iki yamacına kurulmuş, iki mahalleli köyümüzdür. İlçeye uzaklığı 30 km olan köyün hane sayısı 122; nüfusu 613'tür. Rakımı 1300,halkının geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Köyde camii, okul ve sağlık ocağı bulunmaktadır.

AŞÇATAK KÖYÜ
İlçemizin güneyinde yer alan şirin bir orman köyüdür. İlçeye 23 km uzaklıktadır. 40 haneli olan köyün nüfusu 222'dir. Halkının geçim kaynağı orman ürünleri ve hayvancılıktır. Köyde okul ve camii bulunmaktadır.

BELEKCİHAN KÖYÜ
İlçemizin güney batısında yer alan ve ilçeye 24 km uzaklıkta olan, büyük köylerimizden biridir. Yarı orman köyüdür. 350 haneli olan köyün nüfusu, 1997 sayımında 2308 olarak tespit edilmiş ve belde olmayı hak kazanmıştır. Halkının büyük çoğunluğu Avrupa'da işçi olarak çalışmaktadır. Avrupa'da çalışan işçi sayısı yaklaşık olarak 550 kişidir. Halkının refah seviyesi oldukça yüksektir. Köyde bulunanlar tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadırlar. Okulu, camisi ve sağlık ocağı bulunmaktadır .Deniz seviyesinden yüksekliği 1440' dır.

BOĞAZKÖY KÖYÜ
İlçemizin kuzeydoğusunda yer alan köyün ilçeye uzaklığı 30 km'dir. 145 haneye ve 670 nüfusa sahiptir. Okulu, camisi ve sağlık ocağı vardır. Halkının geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

BOYALIK KÖYÜ
İlçenin kuzeyinde,35 km uzaklıkta dar bir vadi içerisinde kurulmuştur. Rakımı 1000 m olan Köyün, hane sayısı 85 olup 471 nüfusludur. Okulu ve camisi vardır. Halkının geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

BOZHÜYÜK KÖYÜ
İlçemizin güney doğusunda, 25 km uzağındadır. Ormanlık bir köydür. Rakımı 1300 m, hane sayısı 69, nüfusu 250 dir. Okulu vardır. Halkının geçim kaynağı tarım, hayvancılık ve orman ürünleridir.

BULGURLU KÖYÜ
İlçemizin güneyinde yer almaktadır. İlçeye uzaklığı 20 km dir.. 800 rakımlı olan köyün hane sayısı 120, nüfusu 615 dir. Okulu camisi ve sağlık ocağı vardır. Halkın geçim kaynağı tarım hayvancılık ve ticarettir.

BUZLUK ve ÇEPNİ KÖYLERİ
İlçenin kuzeyinde, Çekerek ilçesi sınırında, Çekerek ırmağı kenarında ,, düz bir ovaya kurulmuş, küçük ve varlıklı köylerimizdir. Buzluk ve Çepni köylerinin muhtarlıkları birdir. İlçeye uzaklıkları 42 km'dir. 70 haneli olan bu köylerimizin toplam nüfusu 288'dir. denizden yüksekliği 900 m'dir. Köyün Tarihi oldukça eskidir. Eski Karahisarıbahremşah kazasının yeri bu köylerimizin bulunduğu yerlerdir. Halkının geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Köylerde cami ve okul bulunmaktadır.

ÇAĞLAYAN - MAŞLAKLI KÖYLERİ
İlçeye 35 km uzaklıkta bir dağ köyüdür. 1450 rakımlı köy 10 haneli olup,39 nüfusa sahiptir. Okulu bulunan köyün geçim kaynağı orman ürünleri ve hayvancılıktır.

ÇAMPINAR KÖYÜ
İlçenin batısında ve 25 km uzaklıktadır. Rakımı 1300,hane sayısı 35;nüfusu 175'tir. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Okulu ve camisi vardır.

ÇARDAK KÖYÜ
İlçemizin kuzeyinde ve ilçeye 28 km uzaklıktadır. 1300 m rakımlı köy, 62 hane olup, 293 nüfusa sahiptir. Köyde okul ve cami bulunmaktadır. Sulu tarım yapılan köyün geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

ÇAYPINAR KÖYÜ
İlçemizin kuzeyinde yer alır. İlçemize 25 km uzaklıktadır. Rakımı 700 olan köyün hane Sayısı 62 olup, 417 nüfusu vardır. Sulu tarım yapılan köyün geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Köyde okul ve cami bulunmaktadır.

ÇERÇİALAN KÖYÜ
İlçenin güneydoğusunda yer alan köyün ilçeye uzaklığı 35 km 'dir. Rakımı 1425 m olan köyün hane sayısı 5 olup, nüfusu 16 'dır. Okulu olan köyün geçim kaynağı hayvancılıktır.

DAVULBAZ KÖYÜ
İlçenin güneyinde ve 23 km uzaklıktadır. Her tarafı ormanlarla kaplı köyün rakımı 1400 'dür. Hane sayısı 71 olan köyün nüfusu 389 'dur. Okulu camisi olan köyün geçim kaynakları tarım hayvancılık ve orman ürünleridir.

DAVUTLU KÖYÜ
İlçemizin kuzeydoğusunda, Sivas yolu üzerinde ve 10 km uzaklıkta yer almaktadır. 1000' rakımlı olan köyün hane sayısı 60; nüfusu 260'tır. Camisi ve okulu olan köyün geçim kaynağı tarım hayvancılık ve işçiliktir.

DAYILI KÖYÜ
İlçenin güneydoğusunda yer alır. Rakımı 1350 olan köyün hane sayısı 130 olup, nüfusu 667'dir. Okulu camisi ve sağlık ocağı vardır. Halkın geçim kaynağı tarım hayvancılık ve ticarettir. Köyün ilçeye olan uzaklığı 30 km'dir.

DEMİRŞEYH KÖYÜ
İlçemize 35 km uzaklıkta olup, ilçenin kuzeyinde yer alır. 35 hane olan köyün nüfusu 184'tür. Tepenin başında kurulu köyün rakımı 1400 m'dir. Köy halkının geçim kaynağı hayvancılık ve işçiliktir. Köyde okul ve cami vardır.

DEREYURT VE SITMA KÖYLERİ
İlçenin güneydoğusunda yer alan köylerin muhtarlıkları birdir. İkisi de orman köyüdür. İlçeye olan uzaklığı 45 km' dir. 1500 rakımlı köylerin ikisi 15 hane olup nüfusları toplamı 66 'dır. Halkın geçim kaynağı hayvancılıktır. Köyde okul bulunmaktadır.

DOKUZ KÖYÜ
İlçenin doğusunda ve 30 km uzaklıktadır. Düz bir alanda kurulmuş orman köyüdür. Rakımı 1400 m olan köy 30 hane olup nüfusu 142 'dir. Köyde okul ve cami mevcuttur. Köy halkının geçim kaynağı tarım hayvancılık ve işçiliktir.

DOLAK KÖYÜ
İlçenin kuzeyinde olup 27 km uzaklıktadır. Hane sayısı 50,nüfusu 288'dir. Okulu ve camisi vardır. Refah seviyesi yüksek köylerimizden biridir. Rakımı 1000 m'dir. Halkının büyük çoğunluğu Avrupa'da işçi olarak çalışmaktadır. Halkın geçim kaynağı tarım hayvancılık ve işçiliktir.

EVCİ - KURTİNİ KÖYLERİ
İlçenin doğusunda yer alır. İlçeye uzaklığı 20 km dir. Rakımı 1500 m olan köy 80 hane olup, 432 nüfusu vardır. Halkın geçim kaynağı hayvancılık ve maden işçiliğidir. Okulu ve camisi bulunan köy orman köylerimiz içinde yer alır.

EYLELLİ KÖYÜ
İçenin güneybatısında ve 19 km uzaklıktadır. Rakımı 1500 m olan köy 60 hane olup 286 nüfusludur. Geçimini orman ürünleri ve hayvancılıkla sağlar. Köyde okul ve cami vardır. Halkın refah seviyesi oldukça düşüktür.

GÖKDERE KÖYÜ
İlçenin batısında olan köyün ilçeye uzaklığı 20 km'dir. Rakımı 1350 olan köy,60 Haneli olup 286 nüfusa sahiptir. Okulu ve camisi bulunmaktadır. Halkın geçim kaynağı; tarım ve hayvancılıktır.

GÜLLÜK KÖYÜ
İlçenin güneybatısında olup 17 km uzaklıktadır. Rakımı 1400 olan köy ,42 hane ve 215 nüfusludur. Okulu ve camisi vardır. Halk tarım, hayvancılık yaparak, orman ürünleri satarak geçimini sağlar.

GÜMÜŞDİBEK KÖYÜ
İlçenin güneybatısında bulunan köyün ilçeye olan uzaklığı 27 km'dir. Rakımı 1400 olan köy, 55 hane olup 293 nüfusa sahiptir. Okulu ve camisi olan köyün geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

GÜNDÜZLER KÖYÜ
İlçenin kuzeyinde olup, 36 km uzaklıktadır. Rakımı 1000 m olan köyü 60 haneli ve 349 nüfusludur. Okulu ve camisi olan köyde sulu tarım yapılmaktadır. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

HACIFAKILI - BEYAZITKAÇAĞI KÖYLERİ
İlçenin kuzeyinde yer alan köy ilçeye 15 km uzaklıktadır. 1000 rakımlı köy, mezrası olan Bayazıt kaçağı ile birlikte 45 hanedir. Nüfusu 236 olan köyde okul ve camii bulunmaktadır. Köy halkının geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

HALHACI KÖYÜ
İlçenin güneybatısında yer alan köy, ilçeye 17 km uzaklıktadır. Orman içerisinde kurulmuş şirin bir köyümüzdür. Rakımı 1535 m olan köy 12 haneli ve 47 nüfusludur. Okulu ve camisi olan köyümüz bir yayla köyüdür. Köy halkının geçim kaynağı hayvancılık ve orman ürünleri satmaktır.

HAYRAN - KAVAKALANI KÖYLERİ
İlçenin doğusunda yer alan bir orman köyüdür. İlçeye uzaklığı 18 km olan köy 1500 rakımlıdır. 55 hane olan köyün nüfusu 323 'tür. Köyde okul ve cami bulunmaktadır. Köy halkının geçim kaynağı orman ürünleri , tarım ve hayvancılıktır. Kavakalanı ile Hayran köyünün muhtarlıkları birdir.

HÜYÜKALANI KÖYÜ
İlçenin güneydoğusunda yer alan köyün ilçeye uzaklığı 25 km'dir. 1425 rakımlı köy 14 hane olup 65 nüfusludur. Okulu olan köyün halkı güney sahillerimize göç etmişlerdir. Köy halkının geçim kaynağı hayvancılıktır.

İBRAHİMAĞAÇİFTLİĞİ KÖYÜ
İlçemizin kuzeyinde yer alan köy ilçeye 15 km uzaklıktadır. Rakımı 1200 olup 40 hanedir. Nüfusu 152 olan köyün kuruluşu çok eskiye dayanmaktadır. Okuma yazma oranı en yüksek köylerimizden biridir. Okulu ve camisi olan köyün , geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

KARAALİKAÇAĞI KÖYÜ
İlçenin kuzeybatısında yer alır. İlçeye 30 km uzaklıktadır. Rakımı 1300 m olan köyün hane sayısı 95 olup nüfusu 185 dir. Okulu ve camisi olan köyü geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

KARACAÖREN KÖYÜ
İlçenin kuzeyinde yer alır. İlçeye 30 km uzaklıktadır. Tarihi eskilere dayanan, tertemiz her tarafı yeşillikle kaplı bir köydür . Caa kebabı denilen kebabın en iyi yapıldığı yerdir. Eski yerleşim yeri olmasından dolayı eski mezar kalıntılarından gözyaşı şişeleri çıkmaktadır. Rakımı 1400 olan köyün hane sayısı 40, nüfusu ise 222 dir. Oldukça zengin köylerimizden biridir. Geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır.

KARAÇOKRAK KÖYÜ
İlçenin batısında yer almaktadır. İlçeye 25 km uzaklıktadır. Rakımı 1200 m olan köyün hane sayısı 57, nüfusu 293'tür. Okulu ve camisi olan köyün geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

KARADİKMEN KÖYÜ
İlçenin kuzeyinde yar alır. İlçeye olan uzaklığı 22 km'dir. Köy 80 hane 293 nüfusludur. Sıcak su kaplıcaları ile ünlüdür. Rakımı 1100 olan köyde okul ve cami vardır. Halkının geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

KARAHİSARTATLISI KÖYÜ
Eski adı halk dili ile Tat olarak geçen bu köy ilçenin kuzeybatısında yer almaktadır. Rakımı 1200 olan köyün ilçeye uzaklığı 24 km dir. Hane sayısı 52 olan köy 265 nüfusa sahiptir. Tarihi oldukça eskiye dayanan köy iki OĞUZ boyundan meydana gelmiştir. Okulu ve camisi bulunan köyün geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

KARAPİR KÖYÜ
İlçenin doğusunda yer alır. Rakımı 1500 olan köy 30 hane olup nüfusu 197 dir. Okul ve camisi olan köyün geçim kaynağı hayvancılık ve maden işçiliğidir. Köyün ilçeye uzaklığı 3 km dir.

KARTAL KÖYÜ
İlçenin kuzeybatısında yer alan köy ilçeye 35 km uzaklıktadır. Rakımı 1200 olan köyün hane sayısı 60 nüfusu 385 tir. Okulu ve camisi olan köyün halkı işçilik, çiftçilik ve hayvancılıkla geçinmektedir.

KAYABAŞI KÖYÜ
İlçenin kuzeyinde yer alır. İlçeye en uzak köylerimizden biridir. İlçeye uzaklığı 45 km'dir. Rakımı 900 m olan köyün hane sayısı 50, nüfusu 286 dır. Okulu ve camisi vardır. Köy halkının geçim kaynağı harım ve hayvancılıktır.

KAYAKIŞLA KÖYÜ
İlçenin kuzeydoğusunda Sivas yolu üzerinde yer alır. İlçeye olan uzaklığı 30 km dir. Rakımı 1100 m olan köyün hane sayısı 95 , nüfusu ise 517 dir. Okulu ve camisi vardır. alkının çoğu Avrupa'da işçi olarak çalışmaktadır. Halkının geçim kaynağı tarım, hayvancılık ve işçiliktir.

KILIÇLI KÖYÜ
Cevizi ile meşhur köyümüzdür. İlçemizin kuzeydoğusundadır. İlçeye 36 km uzaklıkta olan köy 60 haneli olup 400 nüfusa sahiptir. Rakımı 1350 'dir. Kuruluş tarihi 1750 'dir. Okulu ve camisi olan köyün geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

KIRLAR KÖYÜ
İlçenin kuzeydoğusunda ilçeye 24 km uzaklıkta yer almaktadır. Rakımı 950 m olan köy 117 haneli olup, 562 nüfusa sahiptir. Köyün yakınlarında büyük bir mağara vardır.Okulu ve camisi olan köyün geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

KIZILCAOVA KÖYÜ
İlçenin güneyinde Şarkışla ilçe sınırında yer almaktadır. Rakımı 1700 m olan köyün ilçeye uzaklığı 35 km dir. 4 haneli 9 nüfuslu küçük bir orman köyüdür . Okulu bulunan köy ilçemizin en güzel yaylasına sahiptir.

KIZILDAĞ KÖYÜ
İlçenin kuzeybatısında yer alan köy ,, ilçeye 35 km uzaklıktadır. Etrafı tepelerle çevrili bir vadiye kurulmuştur. Rakımı 1500 olan köy 20 hane olup, 101 nüfusa sahiptir. Köyde okul ve cami bulunmaktadır. Köy halkının geçim kaynağı hayvancılıktır.

KİRSİNKAVAĞI KÖYÜ
Yüksek bir tepenin güney eteğine kurulmuştur. İlçenin kuzeyinde yer alan köy ilçeye 23 km uzaklıktadır. 85 haneli olan köyün nüfusu 440 'dır. Okulu, camisi, kuran kursu binası ve pancar kantarı vardır. Köy halkının geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Köyde sulu tarım yapılmaktadır. Rakımı 1000 m 'dir.

KONACI KÖYÜ
İlçemizin güneybatısında ve 18 km uzağında yer almaktadır. Köyün kuruluşu çok eskilere dayanmaktadır. Rakımı 1300 m olan köyün hane sayısı 140 olup, nüfusu 733'tür. Okulu ve camisi olan köyün geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

KÖRÜK KÖYÜ
İlçemizin batısında ve ilçeye 21 km uzaklıkta yer almaktadır. Rakımı 1400 olan köy 35 hane olup, 137 nüfusa sahiptir. Okulu ve camisi bulunan köyün geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

KUŞLUKAÇAĞI KÖYÜ
Köyün ilk kurucusu Kuşçu kahyadır. İlçenin kuzeyinde yer almaktadır. Rakımı 1050 m olan köyün hane sayısı 50, nüfusu 326 dır. İlçeye olan uzaklığı 18 km dir. Okulu ve camisi bulunan köyde sulu tarım yapılmaktadır. Halkın geçim kaynağı tarımın yanında hayvancılıktır.

MELİKLİ KÖYÜ
İlçenin kuzeyinde yer alan köy ilçeye 7 km uzaklıktadır. Rakımı 1000 m olan köyün hane sayısı 125 , nüfusu ise 732 dir. Okulu ve camisi olan köyüm halkının geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

MUŞALİKALESİ KÖYÜ
Tarihi oldukça eskiye dayanan köyün her tarafı tarihi eserlerle doludur. Bu tarihi eserler tarih bölümünde de bahsettiğimiz gibi, çoğu yıkılmıştır. İlçeye 12 km uzaklıktadır. Rakımı 900 m olan köy 140 haneli olup, 579 nüfusa sahiptir. İki mahalleden oluşan köy halkının geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Köyde iki okul ve iki cami vardır.

OKÇULU KÖYÜ
İlçenin doğusunda ve 13 km uzağında yer almaktadır. Rakımı 1300 m olan köy 35 haneli olup 151 nüfusa sahiptir. Okulu ve camisi olan köyün geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

OLUCAK KÖYÜ
İlçenin kuzeybatısında yer alır. İlçeye 35 km uzaklıktadır. Rakımı 1550 olan köyün hane sayısı 100 olup nüfusu 650 dir. Halkının büyük bir kısmı Avrupa'da işçi olarak çalışmaktadır. Okulu ve camisi olan köyün geçim kaynağı işçilik, tarım hayvancılıktır.

OLUKÖZÜ KÖYÜ
Kuruluş tarihi çok eskilere dayanan köyümüz ilçeye 12 km uzaklıktadır. Meşe ormanları ile kaplı Oluközü köyünün rakımı 1200 m dir. 290 hane olan köy 2307 nüfusa sahiptir. Kasaba olmaya aday iki köyümüzden biridir. Folklor yönünden zengin ve okuma yazma oranı çok yüksektir. Fasulyesi ve salatalığı ile meşhurdur. Geçim kaynakları sebzecilik, meyvecilik, tarım ve hayvancılıktır.

ORTAKÖY KÖYÜ
İlçemizin doğusunda derin bir vadi içine kurulmuş orman köyüdür. Rakımı 1450 olan köy 100 haneli olup 488 nüfusa sahiptir. Okulu ve camisi vardır. Patatesi ile ünlü Ortaköy'ün halkı tarım ve hayvancılık yaparak geçinmektedir.

ÖRENKALE KÖYÜ
İlçenin kuzeybatısında yer almaktadır. İlçeye 25 km uzaklıktadır. Rakımı 1200 olan köy 100 haneli olup 433 nüfusa sahiptir. Okulu ve camisi olan köyün geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

ÖZER KÖYÜ
İlçenin batısında yer alan köy ilçeye 10 km uzaklıktadır. Düz bir arazide kurulmuş güzel orman köyüdür. Rakımı 1300 m olan köy 130 haneli ve 480 nüfusludur. Okulu camisi olan köyün halkı tarım, hayvancılık ve işçilikle geçinmektedir.

PAŞABEY KÖYÜ
İlçemizin kuzeydoğusunda yer alan ve ilçemize 35 km uzaklıkta olan bir köydür. Rakımı 1050 m olan köyün hane sayısı 75 olup nüfusu 447 dir. Okulu ve camisi olan Paşabey köyü halkı tarım ve hayvancılıkla geçinmektedir.

PAZARCIK KÖYÜ
İlçenin doğusunda Sivas yolu üzerindedir. İlçeye 25 km uzaklığındadır. 1200 rakımlı köy 95 haneli olup 492 nüfusa sahiptir. Okulu, camisi ve sağlık ocağı olan Pazarcık köyünün halkı tarım ve hayvancılıkla geçinmektedir.

SAĞIROĞLU KÖYÜ
İlçenin güneyinde yer alır. İlçeye uzaklığı 33 km'dir. Rakımı 1000 m,hane sayısı 20, Nüfusu 111 dir. Okulu ve camisi olan köy halkının geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır.

SARIGÜNEY - ÇEVİRME KÖYLERİ
İlçenin kuzeydoğusunda yer alan köy ilçeye 26 km uzaklıktadır. Kuruluş tarihi 1885' dir. Rakımı 1300 olan köyün hane sayısı 60 , nüfusu 313'tür. Çevirme mezrası bu köye bağlıdır. Okulu ve camisi olan köyün geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

SAZLIDERE KÖYÜ
İlçenin batısında Yozgat yolu üzerinde yer almaktadır. İlçeye uzaklığı 20 km dir. 46 hane olan köyün nüfusu 259, rakımı 1400 dür. Köy halkının geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Köyde okul ve cami bulunmaktadır.

SEKİKAŞI KÖYÜ
İlçenin kuzeyinde bir dere içerisinde kurulmuş şirin bir köyümüzdür. İlçeye uzaklığı 36 km dir. 35 haneli köyün nüfusu 193'tür. Okulu ve camisi olan köy halkının geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

ŞAHNADERESİ KÖYÜ
Yozgat yolu üzerinde yer alan köyün ilçeye uzaklığı 8 km dir. 1400 rakımlı köyün hane sayısı 35 olup nüfusu 183 dür. Halkının tamamı Yunanistan'dan mübadele ile gelmiştir. Okulu ve camisi olan köyün halkı tarım ve hayvancılıkla geçinmektedir.

TARHANA KÖYÜ
İlçenin kuzeybatısında ve 39 km uzaklığındadır. Yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahip köyün rakımı 900 m dir. 90 hane olan köyün nüfusu 444 tür. Avrupa' da işçisi çok olan köylerimizden biridir. Okulu ve camisi olan köyün geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

TASPINAR KÖYÜ
İlçenin doğusunda yüksek bir tepe üzerine kurulmuştur. 1400 rakımlı köy 125 hane olup 644 nüfusu vardır. Avrupa' da işçisi çok olan köylerimizden biridir. Okulu ve camisi olan köyün geçim kaynakları tarım, hayvancılık ve işçiliktir.

TEKKEGÜNEYİ KÖYÜ
İlçenin en yakın köylerinden biridir. İlçeye uzaklığı 6 km dir. Rakımı 1300 m olan köy 24 haneli olup, nüfusu 104 tür. Okulu ve camisi vardır. Köy halkının geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

UZAKÇAY KÖYÜ
İlçenin kuzeyinde ve 26 km uzağında yer almaktadır. 1100 rakımlı köyün hane sayısı 49 nüfusu ise 258 dir. Okulu ve camisi olan köyün geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

ÜÇKARAAĞAÇ KÖYÜ
İlçenin doğusunda yer alan bir orman köyüdür. İlçeye olan uzaklığı 37 km dir. Rakımı 1400 olan köy 190 haneli olup, 804 nüfusa sahiptir. Okulu ve camisi olan köyün halkının çoğu Avrupa'da işçi olarak çalışmaktadır. Halkın geçim kaynağı işçilik, tarım ve hayvancılıktır.

VEZİRALANI KÖYÜ
İlçenin güneydoğusunda ve 25 km uzağında yer almaktadır. Bir tepenin güney eteğine kurulmuş, ve 1250 rakımlıdır. 22 haneli olan köyün nüfusu 106 dır. Yeşiloymak köyü bu köyün mezrasıdır. Okulu olan köyün geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

YAZILITAŞ KÖYÜ
İlçenin doğusunda yer alan en uç köyümüzdür. İlçeye uzaklığı 28' km dir. Rakımı 1435 olan köy, 20 haneli olup, nüfusu 97 dir. Okulu olan köy geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır.

YEDİŞEHİR KÖYÜ
İlçenin kuzeydoğusunda yer alan köy , ilçeye 11 km uzaklıktadır. Rakımı 1100 m olan köy 25 hane olup, 137 nüfusa sahiptir. Okulu olan köyü geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

YENİYAPAN KÖYÜ
İlçemizin kuzey doğusunda yer alan köy, 93 harbinde Osmanlı-Rus savaşında Rus zulmünden kaçarak , Kars yöresinden buraya 1878 yılında yerleşmişlerdir. Rakımı 1350 m olan köyün ilçeye uzaklığı 30 km dir. 90 hane olan köy 374 nüfusludur. Okulu, sağlık ocağı ve camisi bulunan köyün geçim kaynağın tarım ve hayvancılıktır . köy örf adet ve geleneklerine çok düşkündür. Kendine has Kars kebabı vardır.

YUKARIÇULHALI KÖYÜ
İlçenin güneyinde yer alan köy ilçeye 12 km uzaklıktadır. 1400 rakımlı şirin bir orman köyüdür. 201 hanesi ve 1247 nüfusu vardır. Okulu, sağlık ocağı,,camisi, orman işletmesi lojmanları vardır. Sulama kanalları ile sulu tarım yapılmaktadır. Köyde yaylacılık yarılmaktadır. Köy halkının geçim kaynağı tarım, hayvancılık ve orman işçiliğidir.

YÜNALANI KÖYÜ
İlçenin kuzeyinde yer alan köy ilçeye 43 km uzaklıktadır. Rakımı 1250'm olan köyün hane sayısı 85, nüfusu 468 dir. Okulu camisi olan köyün geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

ZAİMGEÇİDİ- ALTILI KÖYLERİ
İlçenin kuzeyinde yer alan köyün ilçeye uzaklığı 20 km dir. Altılı köyü buranın mezrasıdır. Rakımı 1100 m olan köyü hane sayısı 35, nüfusu 311 dir Okulu ve camisi olan köyün geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.
Takip Et
Köylerimiz - Akdağmadeni Belediyesi
Yozgat’ın 103 km doğusunda yer alan Akdağmadeni 1815 yılında yerleşim yeri olarak kuruluyor.1862 yılında da belediye teşkilatı kurulmuştur.Ülkemiz de ilk belediye 1858 yılında Beyoğlu Belediyesidir Akdağmadeni Belediyesi de 1862 yılında kurularak Türkiye’nin 2. belediyesidir.
koylerimiz-yozgat-akdagmadeni-belediye