Görev ve Sorumlulukları

Belediye gelirlerinin zamanında tahakkuku ile gelir ve alacakların süresinde takip ve tahsilinin sağlanması, ödeneklerin planlanarak ilgili alacaklara zamanında gönderilmesi,

Ön mali kontrole ilişkin faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesi, hazırlanması gereken plan, program, bütçe, kesin hesap, mali tablolar ve mali istatistiklerin zamanında hazırlanması ile hizmetlerin etkili, hızlı ve verimli yürütmek müdürlüğün görevleridir. Mali Kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

Mali konularda Üst Yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.Vezne ve ambarların kontrolünü  ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.

Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.

Etkinlik Takvimi
Ekim
19
Belediye Meydanı
10:00 – 13:00
Ekim
19
Belediye Meydanı
10:00 – 13:00
Ekim
19
Belediye Meydanı
10:00 – 13:00
Tüm Etkinlikler
Etkinliklerimiz

Kanunlarda tanımlanan belediye hizmetlerini etkinlik, katılımcılık,saydamlık, hesap verebilirlik ve güler yüzlü hizmet ilkeleri çerçevesinde, teknolojik olanaklardan da yararlanarak, süratli ve dürüst bir şekilde yürütmek,

Takip Et
Mali Hizmetler Müdürlüğü - Akdağmadeni Belediyesi
Yozgat’ın 103 km doğusunda yer alan Akdağmadeni 1815 yılında yerleşim yeri olarak kuruluyor.1862 yılında da belediye teşkilatı kurulmuştur.Ülkemiz de ilk belediye 1858 yılında Beyoğlu Belediyesidir Akdağmadeni Belediyesi de 1862 yılında kurularak Türkiye’nin 2. belediyesidir.
mali-hizmetler-mudurlugu-yozgat-akdagmadeni-belediye