Müdürün görev ve sorumlulukları;

a) Kanun, Tüzük ve yönetmeliklerle Belediye’ye verilmiş görevlerde yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlar.
b) Belediye Başkanının emirleriyle Meclis ve Encümen kararlarını uygular.
c) Emrinde görev yapan ve amiri bulunduğu bütün memur ve işçilerin gözetim ve denetimini yapar.
d) Belediye hudutları içerisinde cenazelerin defnedilmesi için gerekli tedbirleri alır ve takip eder.
e) Müdürlükte yürütülen hizmetlerin usulüne uygun olarak yapılmasını sağlar ve bu amaçla gerekli tedbirleri alır, hizmet ve görevlileri denetler veya denetlettirir.
f) Mezar ve mezarlıkların temizlik bakım ve onarımlarını yaptırır.
Memurun Görevleri
a) Halktan gelen dilek, istek ve şikayetleri ilgili birimlere iletmek, takibini yaparak sonuçlandırır.
b) Bölgesindeki mezarlıklara gömülen tüm cenazelere ait kayıtları tutar.
c) Mezarlıklardan gelen cenazelerin gömü kayıtlarını haftalık olarak deftere işler.
Takip Et
Cenaze İşleri Müdürlüğü - Akdağmadeni Belediyesi
Yozgat’ın 103 km doğusunda yer alan Akdağmadeni 1815 yılında yerleşim yeri olarak kuruluyor.1862 yılında da belediye teşkilatı kurulmuştur.Ülkemiz de ilk belediye 1858 yılında Beyoğlu Belediyesidir Akdağmadeni Belediyesi de 1862 yılında kurularak Türkiye’nin 2. belediyesidir.
cenaze-isleri-mudurlugu-yozgat-akdagmadeni-belediye