a) Başkanlığa karşı; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü temsil eder,
b) Müdürlüğün idari işlerinden birinci derecede Başkanlığa karşı sorumludur,
c) Müdürlük emrinde görev yapan personelin çalışma, disiplin ve düzenini sağlamak.
d) Birim personelinin çalışmalarını denetlemek veya denetletmek.
e) Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısından alacağı emirleri personeline veya bütün
çalışanlara iletmek, görev dağılımlarını yapmak ve işlerin sonuçlandırılmasını takip etmek,
f) Mevcut personelin durumuna göre birim içi görevlendirmeleri yapmak ve tebliğ etmek,
g) Komisyon ve kurul üyelik görevlerini yerine getirmek,
h) İşçi personelle ilgili yapılacak TİS görüşmelerine işveren adına katılmak,
ı) 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu gereğince Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve Hizmet alımı
işlerini yürütmek,
i) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince müdürlüğün bütçesini
hazırlamak ve harcama yetkilisi olarak giderlerin tahakkukunu imzalamak,
j) Müdür, bu yönetmelik ile verilen görev ve yetkileri zamanında, düzenli ve gereği gibi
yapmak ve yaptırmaktan sorumludur.
Takip Et
Personel Müdürlüğü - Akdağmadeni Belediyesi
Yozgat’ın 103 km doğusunda yer alan Akdağmadeni 1815 yılında yerleşim yeri olarak kuruluyor.1862 yılında da belediye teşkilatı kurulmuştur.Ülkemiz de ilk belediye 1858 yılında Beyoğlu Belediyesidir Akdağmadeni Belediyesi de 1862 yılında kurularak Türkiye’nin 2. belediyesidir.
personel-mudurlugu-yozgat-akdagmadeni-belediye