Ülkemizde, evlilik işlemleri Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

A) EN ERKEN NE ZAMAN EVLENİLEBİLİR?
Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.
On sekiz yaşını doldurmamış, on yedi yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilcinin izniyle evlenebilirler.
Ancak, hakim olağanüstü durumlarda on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Eğer mümkünse . Karar öncesi anne ve/veya baba ya da vasiyi dinler.

B) KİMLER, HANGİ DURUMLARDA EVLENEMEZ?
1.      Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir)
2.      Hısımlık bağı olanlar evlenemez.
3.      Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez.
4.      Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemez. (Ancak doğurduğunda bu süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır)
a.      Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.
b.      Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler.
c.      Yeğen akrabalığı, kayın akrabalığı, vb. akrabalığı olanlar evlenemez.

C)  EVLENMEK İÇİN NEREYE, NASIL VE HANGİ BELGELERLE BAŞVURULUR?
Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte başvururlar.
Başvuru, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan "Evlenme Beyannamesi" ile yapılır.
Başvuru sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması, başvuruyu kabul eden memur tarafından yapılır.
Sözlü başvuru durumunda, sözlü başvuru evlendirme memuru huzurunda evlenme beyannamesine geçirilerek taraflarca imzalanır; evlendirme memurları tarafından imzalar onaylanır.
Evlenecek kişi, düzenlenecek noterden düzenlenecek özel vekaletname ile de evlenme işlemlerini yürütebilir.

Ç) NİKAH AKDİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Evlendirme dairemize başvuruda bulunan çiftlerden birinin Akdağmadeni merkezde ikametgah etmesi yeterlidir.
Akdağmadeni Merkez sınırları içerisinde İkametgah etmeyen çiftler bağlı bulundukları evlendirme dairesinden, başka bir yerde evlenmeleri için izin almaları gerekmektedir.
Evlenme Ehliyet Belgesi (Nikah Dairesinden Alınacaktır.)
Çiftlerin 4 adet vesikalık fotoğrafı gereklidir. Resimler Evlenme Yönetmeliğine uygun (Bayanlarda başörtülü resimler alın ve çene açıkta olmak şartıyla kabul edilir.) renkli ve son 6 ay içerisinde çektirilmiş olacaktır. Üniformalı ve fotokopi resimler kabul edilmeyecektir.
Çiftlerin en son medeni hali işlenmiş resimli nüfus cüzdanlarının aslı ve fotokopileri ile getirmeleri gereklidir.(Nüfus Cüzdanı hariç başka kimlikler geçerli değildir.)
Resimli nüfus cüzdanları asıl ve fotokopileri son 10 yılı aşan ve çok yıpranmış olan nüfus cüzdanları başvuruda kabul edilmeyecektir.
Çiftlerin evlilik için resmi veya özel sağlık kuruluşlarından alınan test sonuçları (resimli ve kaşeli sağlık raporu) Devlet Hastanesi, aile hekimleri  tarafından onaylanması gereklidir.(Sağlık Raporu için  evlendirme dairesinden belge alınacaktır.)
Evlenecek çiftlerin birlikte müracaatı zorunludur. Müracaatlar hafta içi mesai saatleri içerisinde yapılmaktadır.
Müracaat evrakları alındığı tarihten itibaren 6 ay (180 gün) için geçerli olduğundan istenilen nikah günü bu tarih aralığını geçmeyecektir.
Başvuruya gelemeyen adayın evlenme başvurusu için Noterden Vekalet vermesi gereklidir.
Eksik evrak ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmez.
 
  E)  YASAL TEMSİLCİLERİNİN İZNİ GEREKEN BU DURUMDA;
Evlenme Beyannamesinin arkasındaki "rıza belgesi" doldurulmalıdır. Ana ve babanın veya vasinin imzasının bulunduğu bölüm ya .yetkili merciler tarafından onaylanmış olacaktır ya da rıza belgeleri ana ve baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun .huzurunda da imzalanacaktır ki bu takdirde imza onaylaması evlendirme memurunca yapılır.
Ana ve babadan birinin ölmüş olması durumunda sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir. Velayet için mahkeme kararı sunulmalıdır.
Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir..

D) BİR KADIN EVLENDİKTEN SONRA DA KENDİ SOYADINI KULLANMAK İSTİYORSA NE YAPMALIDIR?
(Bu hakkın dayanağı Türk Medeni Kanunun 187. maddesidir), belediye evlendirme memurluğuna, yazılı olarak başvurulması gerekir. Böylece, kadın, kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir.
 
F) YABANCI EVLİLİK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Yabancı uyruklu olanlar çok dilli doğum belgesi ve bekârlık belgesi ile müracaat ederler (Almanya, Avusturya, Hollanda… vs.)
Diğer ülkeler İstanbul da bulunan konsolosluklarından alacakları evlenme belgelerini İstanbul Valiliğine tasdik ettireceklerdir.
İstanbul da konsolosluğu bulunmayan ülke vatandaşları Ankara da bulunan Büyükelçiliklerinden alacakları, evlenme ehliyet belgelerini T.C. Dışişleri bakanlığına tasdik ettirmek zorundadırlar.
Yabancı uyruklu Bay ve Bayanların pasaportlarını Yeminli Tercüman Bürolarından tercüme yaptırıp Noterden onaylatmaları gereklidir.
Nikâh akdi esnasında nikahı kıyılacak yabancı uyruklu Türkçe bilmeyen kişi için nikah esnasında tercüman bulundurulması zorunludur.
Kendi ülkelerinden ve Türkiye’deki Konsolosluklardan alınan doğum belgesi-bekârlık belgesi, evlenme ehliyet belgesi ve ikamet tezkerelerindeki yazı karakterleri ile pasaporttaki yazı karakterlerinin aynı olması zorunludur. Aksi takdirde evraklar kabul edilmeyecektir. (Detaylı bilgi Evlendirme Dairemizden şahsen müracaat ederek veya telofonla bilgi alınabilr.
            Evlendirme Memurluğu Telefon : 0354 314 13 12
Takip Et
NİKAH İŞLEMLERİ - Akdağmadeni Belediyesi
Yozgat’ın 103 km doğusunda yer alan Akdağmadeni 1815 yılında yerleşim yeri olarak kuruluyor.1862 yılında da belediye teşkilatı kurulmuştur.Ülkemiz de ilk belediye 1858 yılında Beyoğlu Belediyesidir Akdağmadeni Belediyesi de 1862 yılında kurularak Türkiye’nin 2. belediyesidir.
nikah-islemleri-yozgat-akdagmadeni-belediye