IMG_0066.jpg

AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ OLARAK MİSYONUMUZ

        Kanunlarda tanımlanan belediye hizmetlerini etkinlik, katılımcılık,saydamlık, hesap verebilirlik ve güler yüzlü hizmet ilkeleri çerçevesinde, teknolojik olanaklardan da yararlanarak, süratli ve dürüst bir şekilde yürütmek, Sosyal belediyecilik anlayışı ile halka hizmet odaklı çalışarak, Akdağmadeni Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan halkın, yaşam kalitesini ve refah düzeyini artırmak, Yerel hizmetleri adaletli, kaliteli, gelişime açık, verimli ve etkili bir yönetişim anlayışı ile sunmak.

VİZYONUMUZ

        Çalışanları ortak değer ve amaçlar etrafında kenetlenmiş;  kaliteli, verimli ve erişilebilir hizmet üretebilen; Akdağmadenili Hemşerilerinin ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların eleştiri, önerileri ve katkıları ile beslenen,  rasyonel bir kent yönetimi ile; yaşanabilir, sağlıklı, güvenli, çağdaş bir kent; en büyük hedefi Jeotermal kaynağı ilçeye getirip binaların ısıtılmasında, seracılık faaliyetlerinde ve turizm alanında kullanmak olan, Geçmişi geleceğe taşıyarak gelecek nesillere eserler bırakan, örnek bir şehir, TÜRKİYE’NİN GELİŞEN KENTİ, Yozgat’ın Aydınlık Yüzü: Burası Akdağmadeni
 


TEMEL DEĞERLERİMİZ 

  • Güvenirlilik
  • Karar Alma , uygulama ve eylemde şeffaflık ve açıklık
  • Adalet ve tarafsızlık
  • Temel İnsan hak ve özgürlükleri çerçevesinde sosyal belediyecilik anlayışı
  • Çalışan ve vatandaş memnuniyeti
  • Halkımızın herşeyin en iyisine layık olduğu düşüncesi ile kaliteli belediyecilik
  • Kaynakların ve zamanın etkin ve verimli kullanılması
  • Gelişmeye açık öğrenen ve öğreten çözüm üreten bir kurum
  • Karar alma uygulama ve hizmette tarafsızlık ve hukuka uygunluk
Follow
Kuruluş Misyon ve Vizyon - Akdağmadeni Belediyesi
Yozgat’ın 103 km doğusunda yer alan Akdağmadeni 1815 yılında yerleşim yeri olarak kuruluyor.1862 yılında da belediye teşkilatı kurulmuştur.Ülkemiz de ilk belediye 1858 yılında Beyoğlu Belediyesidir Akdağmadeni Belediyesi de 1862 yılında kurularak Türkiye’nin 2. belediyesidir.
kurulus-misyon-ve-vizyon-yozgat-akdagmadeni-belediye