PTT ESKİ BİNASI

DSCF1096.jpg
 
        Akdağmadeni İlçe merkezi Ahisavi Mahallesi’ndedir. Dükkân olarak inşa edilen bu tescilli bina daha sonra PTT binası olarak hizmete girmiştir. Bilhassa ön cephe görünüşü itibariyle ender bir yapıdır. Binanın ana giriş kapısının sol bölümünde Osmanlıca 1216 sağ bölümünde 1719 tarihleri bulunmaktadır. Hangi amaçla yapıldığı ne olarak kullanıldığı bilinmiyor.Restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.
 

ASKERLİK ŞUBESİ ESKİ BİNASI

DSCF0896.jpg
 
        Yapılış tarihi bilinmiyor. Rumlar tarafından ev olarak yapılmıştır. Rum ailesinin oturduğu bilinmektedir. Bu aile Mübadeleye kadar aynı yerde oturmuştur. Bilahere belediyeye devredilmiştir. Belediyeye devrinden sonra Askerlik şubesi,Halk Eğitimi Merkez Müdürlüğü olarak kullanılmıştır. Şu anda Belediyemizin tarihimizi ayağa kaldırma çalışmaları doğrultusunda Askerlik şubesi eski binasının restorasyonu tamamlanmış olup Konuk Evi olarak kullanılmaktadır.


 

ESKİ HAPİSHANE BİNASI

DSCF1085.jpg
 
          Akdağmadeni Ahisavi Mahallesi’nde yer almaktadır. Tescillidir. Bina han olarak kullanılmış daha sonra hapishane haline getirilmiştir, bugün ise Halk Kütüphanesi olarak kullanılmaktadır.Ön cephesi kesme mermer taşlarla inşa edilmiştir. Süsleme elemanları yönünden dikkat çekmektedir. Yapılış tarihi bilinmiyor. Yaptıranın Gazarosun Hüseyin efendi olduğu söylenmektedir. Rumken Müslüman olmuş, tekrar Rum olarak mubadeleye tabi olarak gitmiştir. Çok zengin olduğu söylenen Gazarosun Hüseyin binayı kendi işlerinde kullanırmış.Belediyemiz tarafında Restorasyonu tamamlanan tescilli yapılarımızdandır.


 
 

İSTANBULLUOĞLU MAHALLESİ CAMİ DSCF0971.jpg

 
            1907 yılında kilise olarak yapılmış, kilise olarak senelerce hizmet etmiştir. Rumlar gittikten sonra ofis olarak kullanılmış zamanın belediye başkanı Necati ERDOĞAN tarafından 1962 yılında camiye dönüştürülmüştür. Halen cami olarak kullanılmaktadır. Camiye dönüştürüldükten sonra binanın ana giriş kapısının ön kısmında bulunan ve ana bina ile bağlantısı olan kemerlerin arası örülmek suretiyle oda haline getirilmiştir. Restorasyonu devam etmektedir.


 

ESKİ KİLİSE

DSCF0939.jpg
 
       1862 yılında yapılmıştır.İlçenin Yeşildere mahallesinde yer alır.Ön cepheleri taştan oluşan kilisenin dış cephelerini mermerler oluşturur.Kilisede yuvarlak kemerli giriş boşluğu bulunmaktadır.Ortadakiler yuvarlar yandakiler  ise  iki adet köşeli taşlarla birbirine bağlanmış durumdadır.Kilisede toplam 13 adet Grekçe kitabe bulunmaktadır.İç kısmı dikdörtgen olan kilisenin,tabanı taş döşemelidir.Kilise içerisinde bulunan sekiz  sütun kilisenin doğu ve batı yönünde üç eşit parçaya bölündüğünü göstergesidir.Kilise içerisindeki sütunlar birbirlerine yuvarlak kemerler ve ağaç halatlarla bağlanmıştır.
 

 

HALK EĞİTİM MERKEZİ ESKİ BİNASI

DSCF0912.jpg
 
       Zengin Rum Nigola tarafından ev olarak yaptırılmıştır.yapılış tarihi bilinmemekle beraber bu kişinin dine küfretmesi sonucu Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşı 1. azası Bahri Tatlıoğlu tarafından cezalandırılmıştır. İlçemizde restorasyonu tamamlanan tarihi tescilli yapılarımızdan birtanesidir.


 

ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ESKİ BİNASIDSCF0890.jpg

 
       Şuanda Sosyal Hizmet Merkezi olarak kullanılan  bu binada Zengin Rum Nigola tarafından yaptırılmış ve kızına hediye edilmiştir.Kesme taşlarla inşa edilen bu bina tarihi yapılarımızdan birisidir.Restorasyonu tamamlanmıştır.
 

 

ZİRAAT BANKASI ESKİ BİNASI

DSCF1105.jpg
 
         Bu bina İlçemizin kıymetli şahıslarından Faik Tatlıoğlu tarafından yaptırılmıştır.Yapı içerisindeki malzemelerin çoğu Rum kilisesi enkazını içermektedir.Bu bina belli bir süre misafirhane olarak kullanılmıştır.Şuanda boş olarak duran yapı tescilli yapılarımızdandır.
 

 

MUŞALİ BEHRAMŞAH KALESİ

Untitled-2.jpg
 
        Akdağmadeni-Muşalikalesi köyünde köyün kuzeyinde bulunan yüksek bir tepe üzerinde kurulmuş, ufak bir kaledir. Gıyaseddin Keykavus (1237-1246) emirlerinden Necmed-din Bahramşah-ı Candar’a ait olan bu kale, tahminen XIII. Yüzyılın ilk yarısında yapıldığı sanılmaktadır. Yüksek kale duvarları moloz taş üzeri kesme taş kaplıdır. İçte bu taş dizileri tuğla gibi çaprazlama dizilerle sıralanarak zikzag duvar örtüsünü oluşturmaktadır. Batı ve Kuzey dış duvarlarda uzun dikdörtgen üç ufak burç vardır. Halen büyük bir bölümü ayakta kalan kale görülmeye değerdir.
 

 

HAMİ TÜZÜN DÜKKANLARI

asas (2).jpg
 
        Yapılış tarihi bilinmiyor. Hacı Hüsnü Efendinin Manifatura mağazası olarak biliniyor. Hacı Hüsnü’nün ölümünden sonra varisleri tarafından Hami Tüzün'e satılmıştır. Halen şahıslar tarafından ticarethane olarak kullanılmaktadır.
 

 

ESKİ LİSE BİNASI (REDİF KIŞLASI ) DSC_0173.jpg

 
      Yapılış tarihi bilinmiyor. Askeri Garnizon olarak yapılmıştır. Ana binanın 50 metre arkasında halen cephanelik olarak bilinen ve şu anda Lise Müdürlüğünce odun deposu olarak kullanılan ek bir bina vardır. Kuruluşlar tarafından değişik amaçlarla kullanılmıştır. Halen okul olarak kullanılmaktadır.
 

 

RIFAT KOÇ KONAĞI

Akdagmadeni_Rifat_koc_konagi.jpg
 
     Konağın kesin yapılış tarihi bilinmiyor. Gümrükçünün Hasan Efendi ikametgah amacıyla yaptırmıştır. Bilahare varisleri tarafından Haşim Tatlıoğluna satılmıştır. Haşim Tatlıoğluda Rıfat Koç’a satmıştır. Halen ev olarak kullanılmaktadır.
Follow
Tarihi Tescilli Yapılarımız - Akdağmadeni Belediyesi
Yozgat’ın 103 km doğusunda yer alan Akdağmadeni 1815 yılında yerleşim yeri olarak kuruluyor.1862 yılında da belediye teşkilatı kurulmuştur.Ülkemiz de ilk belediye 1858 yılında Beyoğlu Belediyesidir Akdağmadeni Belediyesi de 1862 yılında kurularak Türkiye’nin 2. belediyesidir.
tarihi-tescilli-yapilarimiz-yozgat-akdagmadeni-belediye